ქართული სამართლის ჟურნალი

ქართულ-ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაციის პერიოდული გამოცემა

ნომერი 2 2018 გამოცემა 1

24 აპრილი 2019

ნომერი სრულად

სტატიები

  • გიორგი ასათაშვილი - პარალელური ქმედების ახსნა: უკანონო კონსპირაცია თუ გონივრული ეკონომიკური ქცევა

  • ირაკლი სამხარაძე - საქართველოს ენერგეტიკის სამართლის ევროპიზაცია: სამართლებრივი ჰარმონიზაციის დღის წესრიგი

  • ელენე გოგიჩაიშვილი - მომხმარებელთა დაცვის შედარებითი ანალიზი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ საქართველოს კანონითა და რომის I რეგულაციის მიხედვით

  • თ.ჯ.ა. ბარეტი - იურიდიული განათლების გაუმჯობესება საქართველოში

  • გვანცა ელგენდაშვილი - სისხლის სამართლის მეშვეობით დანაშაულის პრევენციის ეკონომიკური ანალიზი

სიახლეები

მისია

ქართულ და ევროპულ იურიდიულ წრეებს შორის დიალოგის და საქართველოს ევროპული მისწრაფებების ხელშეწყობა კანონის უზენაესობაზე, ადამიანის უფლებებსა და დემოკრატიაზე, თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე, სამართლებრივი კულტურის და განათლების ევროპეიზაციაზე, და საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოვებაზე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი სიახლეების საექსპერტო მიმოხილვის უზრუნველყოფის გზით.